direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Kruisweg 28 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1068-onh1

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. agrarische bedrijven, met uitzondering van:
  • 1. intensieve veehouderijbedrijven;
  • 2. kwekerij- en tuinbouwbedrijven;
  • 3. wormen-, maden- en viskwekerijen en fokkerijen en mesterijen van ganzen, eenden en kalkoenen, voor zover dit in de openlucht plaatsvindt;
  • 4. pelsdierhouderijen, voor zover dit in de openlucht plaats vindt
 • b. recreatief medegebruik in de vorm van paardrijden, hobbymatig weiden van vee, natuur- en landschapsbeheer;
 • c. waterberging ter plaatse van de aanduiding "waterberging";
 • d. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende voorzieningen.

3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 8 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

3.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

Bebouwing   Maximale bouwhoogte  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde   terrein- en erfscheidingen:2m
overig: 2,50 m
 
3.3 Strijdig gebruik

Als strijdig gebruik geldt het gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding 'waterberging" op een wijze die leidt tot het belemmeren van de tijdelijke berging van water. Overtreding van dit verbod is een strafbaar feit.