Plan:
Bouwhof/De Heeze
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 4.1 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in artikel 3.1 lid 1 en 3.2 lid 1 anders dan door het oprichten van bebouwing is een strafbaar feit.