Plan:
Bouwhof/De Heeze
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.18 Straalverbinding

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor de dubbelbestemming straalverbindingstraject aangewezen gronden zijn, behalve voor de aldaar voorkomende hoofdbestemming, mede bestemd voor het daarboven gelegen straalverbindingstraject.

2 Bebouwing

De hoogte van een bouwwerk of ander werk mag niet meer bedragen dan op de plankaart in meters boven Normaal Amsterdams Peil is aangegeven.