Plan:
Bouwhof/De Heeze
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.11 Kwekerij
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor kwekerij aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. kwekerij;
  2. detailhandel in tuinartikelen, uitsluitend binnen het bebouwingsvlak met de nadere aanduiding;
  3. tuin en/of erf;
  4. parkeervoorzieningen;
  5. bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen 100 % van het bebouwingsvlak, tenzij anders op de plankaart is aangegeven zie plankaart zie plankaart  
Bijgebouwen en overkappingen bij de (bedrijfs)- woning 50 m2 bijgebouw 3 m bijgebouw 5 m; overkapping 3 m bijgebouwen mogen niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan worden opgericht
Andere bouwwerken     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m