Plan:
Bouwhof/De Heeze
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 1.5 Verwijzing naar andere wettelijke regelingen en plannen

Bij een verwijzing naar andere wettelijke regelingen en/of plannen is bedoeld de desbetreffende wet c.q. het plan, zoals die c.q. dat luidt op het tijdstip van het ter inzage leggen van het ontwerp van dit bestemmingsplan.