Plan:
Bouwhof/De Heeze
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
2 VOORSCHRIFTEN OMTRENT GEBRUIK EN BEBOUWING VAN DE GROND

Inhoudsopgave
 1. Artikel 2.1 Algemene bepalingen omtrent bebouwen van de grond
  1. 1 Algemene bepalingen
  2. 2 Vrijstellingsbevoegdheden
  3. 3 Verwijzing procedure vrijstellingen
  4. 4 Verwijzing procedure wijzigingen en uitwerkingen
 2. Artikel 2.2 Woondoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Toegestane woningen
  3. 3 Aanduiding woonwagens
  4. 4 Bebouwing
  5. 5 Vrijstellingsbevoegdheden
  6. 6 Nadere eisen
  7. 7 Gebruik van niet bebouwde grond
  8. 8 Wijzigingsbevoegdheid
  9. 9 Wijzigingsbevoegdheid woondoeleinden
 3. Artikel 2.3 Garageboxen
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 4. Artikel 2.4 Bijzondere woondoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Toegestane (zorg)woningen
  3. 3 Bebouwing
  4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden
  5. 5 Gebruik van niet bebouwde grond
 5. Artikel 2.5 Maatschappelijke doeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
 6. Artikel 2.6 Horecadoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
 7. Artikel 2.7 Kantoordoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
  4. 4 Gebruik van niet bebouwde grond
 8. Artikel 2.8 Bedrijfsdoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
   1. a Bedrijven
   2. b Overig
  2. 2 Niet toegestane bedrijven
   1. a Artikel 2.4 Ivb-bedrijven
   2. b Detailhandelsbedrijven
   3. c Bedrijven vallende onder het Besluit Externe Veiligheid,
  3. 3 Bebouwing
  4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden bebouwingsschema
  5. 5 Vrijstelling bedrijven
  6. 6 Gebruik van niet bebouwde grond
  7. 7 Specifieke gebruiksbepaling voor verkooppunt motorbrandstoffen
 9. Artikel 2.9 Detailhandelsdoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheid wonen
 10. Artikel 2.10 Sport- en recreatieve doeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 11. Artikel 2.11 Kwekerij
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 12. Artikel 2.12 Verkeersdoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheid
  4. 4 Nadere eisen
 13. Artikel 2.13 Spoorwegdoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheid
 14. Artikel 2.14 Verblijfsgebied
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheid
 15. Artikel 2.15 Groenvoorzieningen
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
  4. 4 Nadere eisen
  5. 5 Aanlegvergunning
 16. Artikel 2.16 Bos en natuurgebied
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
  4. 4 Nadere eisen
  5. 5 Aanlegvergunning
  6. 6 Wijzigingsbevoegdheid naar verblijfsgebied
 17. Artikel 2.17 Water
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
 18. Artikel 2.18 Straalverbinding
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 19. Artikel 2.19 Leidingen
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstelling bouwen overeenkomstig de hoofdbestemming