direct naar inhoud van 5 JURIDISCHE PLANOPZET
Plan: De Voorwaarts wijziging 1
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.wp1006-vas1

5 JURIDISCHE PLANOPZET

De wijzigingsbevoegdheid voor het vergroten van het toegestane oppervlak aan horeca ziet alleen op het wijzigen van een onderdeel van de regels: de voorgeschreven oppervlaktemaat. In verband met de digitale vereisten kan een bestemmingsplan niet zonder plankaart. Een wijzigingsplan is een afzonderlijk planfiguur en heeft dan ook zijn eigen geometrische plaatsbepaling nodig. Daarom is het gebied met de bestemming van de meubelboulevard, de bestemming Detailhandel - Wonen, als plangebied genomen. Vervolgens is voor dat plangebied de plankaart van het bestemmingsplan De Voorwaarts onverkort overgenomen. Het hele plangebied heeft dus de bestemming Detailhandel - Wonen gekregen, met hetzelfde bouwvlak en dezelfde andere aanduidingen als in bestemmingsplan De Voorwaarts. Ook de (gebieds)aanduiding van de veiligheidszone van het zuidelijk gelegen tankstation is onverkort overgenomen, voorzover dit over de bestemming Detailhandel - Wonen ligt.

Uit de aangehaalde wijzigingsbevoegdheid volgt ook dat alleen de voorgeschreven oppervlaktemaat aangepast mag worden. In juridische zin kan dat uitgewerkt worden door de regels van het bestemmingsplan De Voorwaarts van toepassing te verklaren, met dien verstande dat één onderdeel gewijzigd wordt. Met de huidige, digitale standaarden zorgt dit echter voor een plan dat niet eenvoudig raadpleegbaar is. Er zouden dan twee planfigeren geraadpleegd en gecombineerd moeten worden om te bezien wat het bestemmingsplan voor de meubelboulevard voorschrijft, zonder een directe koppeling tussen beide planfiguren.

Om toch te zorgen voor een goed raadpleegbaar plan wordt in de aanhef van de regels de beoogde wijziging doorgevoerd en wordt bepaald waar het plan overgaat: het wijzigen van de oppervlaktemaat voor horeca (in 1200 m²) in de bestemming Detailhandel - Wonen. Daarnaast gaat het over de administratieve bepalingen die een wijzigingsplan met zich meebrengt. Daarna zijn de regels weergegeven in de vorm van de regels van het bestemmingsplan De Voorwaarts zoals die na wijziging gelden. Dat voorzover het om de bestemming Detailhandel - Wonen gaat. De wijziging en de bijhorende, administratieve bepalingen zijn daarbij cursief weergegeven.

In artikel 1 zijn drie definities opgenomen (plan, wijzigingsplan, moederplan), om dit wijzigingsplan goed te definieren en om daarbij de juridische binding met bestemmingsplan De Voorwaarts aan te geven. In artikel 3 is de aangepaste oppervlaktemaat verwerkt.

Wettelijk zijn voor wijzigingsplannen overgangsregels en een anti-dubbeltelbepaling voorgeschreven. Deze zijn opgenomen in de artikelen 4, 11 en 12. Verder heeft dit plan een eigen slotregel: artikel 13.

De integrale overname van delen van bestemmingsplan De Voorwaarts neemt niet weg dat dit wijzigingsplan, juridisch gezien, alleen gaat om een andere oppervlaktemaat en drie andere definitiebepalingen, de anti-dubbeltelregel, overgangsregels en de slotregel. De andere onderdelen kunnen immers niet gewijzigd worden.