direct naar inhoud van 4.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: De Voorwaarts wijziging 1
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.wp1006-vas1

4.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Met de initiatiefnemer is op 24 oktober 2012 een anterieure overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening gesloten. Hierin is geregeld dat de initiatiefnemer de kosten die gemeente maakt ter uitvoering van zijn initiatief voor hun rekening komen. Alle met deze planwijziging samenhangende kosten komen dus ten laste van de initiatiefnemer. Deze wijziging heeft derhalve voor de gemeente geen financiƫle gevolgen. Er behoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.