direct naar inhoud van 4.3 Natuurwaarden
Plan: De Voorwaarts wijziging 1
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.wp1006-vas1

4.3 Natuurwaarden

Bescherming van natuurwaarden vindt plaats via de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de provinciale richtlijn voor Bos- en natuurcompensatie. Deze wijziging voorziet in een functiewijziging binnen een bestaand gebouw. Deze wijziging heeft dan ook geen effecten voor natuurwaarden, aangezien ze niet aanwezig zijn.