direct naar inhoud van 3.3 Toetsing
Plan: De Voorwaarts wijziging 1
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.wp1006-vas1

3.3 Toetsing

Op grond van lid 6.4 van het bestemmingsplan De Voorwaarts mag het toegestane, bruto vloeroppervlak voor horeca binnen de bestemming Detailhandel - Wonen gewijzigd worden in maximaal 1200 m². Daarvoor gelden een drietal voorwaarden: (1.) geen milieuhygiënische belemmeringen, (2.) geen verkeerskundige belemmeringen en (3.) de realisatie van voldoende parkeergelegenheid (3). Hieronder volgt een toetsing aan die voorwaarden.

1. Milieuhygiëne

In paragraaf 4.1 is de wijziging op de relevante milieuaspecten getoetst. Hieruit zijn geen belemmeringen naar voren gekomen.

2. Verkeersaspecten

De functie van horeca wordt binnen de bestaande bebouwing opgenomen, ter plaatse van bestaande winkelruimte. De horeca zal in veel gevallen bezocht worden door mensen die de winkels bezoeken. Daarnaast zal de horeca vooral in de avonduren bezoekers trekken, buiten de spitsuren op de Laan van Osseveld / Zutphensestraat, als de overige woonwinkels op de meubelboulevard niet geopend zijn.

Extra verkeersbewegingen van bezoekers door de verruiming van de horeca zullen ten opzichte van het totale verkeersaanbod op de Laan van Osseveld en Zutphensestraat nauwelijks optreden. Op momenten dat winkelbezoekers ook de horeca bezoeken levert dat geen extra verkeersbewegingen op. Op het moment dat in de avonduren bezoekers naar de horeca rijden dan is dat buiten de spitsuren. Hierdoor zullen effecten voor de verkeersafwikkeling dan ook niet optreden of deze zullen verwaarloosbaar klein zijn. Wezenlijke gevolgen voor de verkeersafwikkeling in de omgeving worden ook niet verwacht.

3. Parkeren

De voorgestelde wijziging naar de invulling van de functie horeca betekent dat kan worden volstaan met de huidig aanwezige parkeerplaatsen op de meubelboulevard. Bij de meubelboulevard zijn 450 parkeerplaatsen aanwezig. Op het moment dat de horeca gelijktijdig met de aanwezige winkels is geopend, dan zullen met name winkelbezoekers tevens de horeca bezoeken. Per saldo levert dit geen hogere parkeerbehoefte op (voor de oude winkelfunctie waren de parkeerplaatsen reeds gerealiseerd).

De overige bezoekers zullen het restaurant bezoeken in de uren dat de winkels niet (of slechts ten dele) worden bezocht: op werkdagavonden en zaterdagavond. Op die momenten kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige parkeerplaatsen die dan beschikbaar zijn.