direct naar inhoud van 3.2 Aanleiding
Plan: De Voorwaarts wijziging 1
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.wp1006-vas1

3.2 Aanleiding

Landelijke ontwikkelingen

In de periode 2001-2010 is de totale omzet binnen de woonbranche met meer dan een kwart gedaald (-28%). In vergelijking met de gehele detailhandelssector (+6%) en de non-foodsector (-3%) is dit een aanzienlijke afname. Een van de verklaringen hiervoor is de conjuctuurgevoeligheid van de woonbranche. In tijden van recessie wordt de aankoop van duurzame consumptiegoederen, zoals meubels, vaak uitgesteld.

Anders dan de omzetontwikkeling doet vermoeden, is het winkelvloeroppervlak van de woonwinkels de afgelopen jaren toegenomen. In de periode 2001-2010 steeg dit met 12%. Het absolute aantal winkels nam overigens af.

Deze tegenovergestelde ontwikkelingen hebben een aanmerkelijke, negatief effect op de vloerproductiviteit, de omzet afgezet tegen het winkeloppervlak. De vloerproductiviteit in de woonbranche lag in 2010 circa 36% lager dan in 2001.

Het Rietveld

De beschreven, landelijke ontwikkelingen trekken niet voorbij aan meubelboulevard Het Rietveld. Volgens de eigenaar is momenteel sprake van een broos evenwicht.

Het overgrote deel van de meubelboulevard is momenteel verhuurd. Echter, een van de grote huurders heeft aangekondigd te zullen vertrekken. Dit kan het begin zijn van een negatief spiraal. Mogelijkheden, in economische zin, om de woonbranche uit te breiden ontbreken; er is al sprake van zeer veel aanbod. Leegstand ligt dus op de loer. Momenteel staan twee kleine units op de boulevard leeg. Volgens de eigenaar is gebleken dat deze lastig te verhuren zijn in de huidige markt.

Hier komt bij dat de meubelboulevard een vrij eenzijdig aanbod kent. Dit maakt de boulevard gevoelig voor het economisch tij. Anderzijds is, landelijk, op perifere locaties met (grootschalige) detailhandel een toename van andere branches en functies te zien. Het gaat dan ook om horeca en vrijetijdsvoorzieningen. Uiteraard is deze tendens ingegeven door de wens van de consument.

Horeca

Gezien de situatie op de meubelboulevard wil de eigenaar de hoeveelheid horeca gaan uitbreiden. Dit moet de meubelboulevard een impuls geven en leiden tot het aantrekkelijk houden van de boulevard voor consumenten en bedrijven. Gelijktijdig kan het beschikbare oppervlak voor woonwinkels afnemen.

Concreet gaat het dan om het benutten van een bestaande winkelunit voor een combinatie van detailhandel en horeca. Op de begane grond zal een woonwinkel worden gevestigd, met op de eerste verdieping enkele ondersteunende functies en op de tweede verdieping een restaurant. Dit restaurant zal circa 1000 m² beslaan.

In totaal, het nieuwe restaurant samen met het al aanwezige fastfoodrestaurant, zal de hoeveelheid horeca 1200 m² gaan bedragen.

Ruimtelijk betreft de uitbreiding van de horeca dus alleen een inpandige functiewijziging.