direct naar inhoud van 2.2 Detailhandelsvisie
Plan: De Voorwaarts wijziging 1
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.wp1006-vas1

2.2 Detailhandelsvisie

In 2003 is de Detailhandelsvisie 'Een boodschap voor iedereen' vastgesteld. Het belangrijkste doel van de detailhandelsvisie is te komen tot een sterke en evenwichtige detailhandelsstructuur, zowel vanuit het oogpunt van de consument (het verzorgingsniveau) als vanuit de optiek van het bedrijfsleven (het economische functioneren). De visie beoogt daarmee het bepalende beleid te zijn voor de uitwerking van (deel)plannen op wijk- en buurtniveau en voor het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen. Verder is de visie het toetsingskader voor, onder meer door de markt, ingediende plannen.

In de nota is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Essentie is dat binnen de mogelijkheden die de gemeentelijke overheid daarvoor heeft, wordt gekozen voor het handhaven en versterken van een fijnmazige structuur van de detailhandel op buurtniveau in plaats van deze op te heffen ofwel opschaling. Dit betekent het behoud van winkelcentra op buurtniveau.
Op basis van de kaderstellende uitgangspunten, aandachtspunten en een (indicatieve) berekening van de potentiële marktruimte kan per stadsdeel een dagelijkse voorzieningenstructuur op hoofdlijnen worden opgesteld.
Het Apeldoorns beleid is gebaseerd op de volgende 4 locatie-typen:

  • winkelcentra met een buurt/wijkfunctie;
  • het centrum voor recreatief winkelen;
  • cluster(s) voor doelgerichte aankopen (perifere detailhandelsvestigingen);
  • cluster voor grootschalige winkels (GDV-cluster) met een regionale verzorgingsfunctie.

Meubelboulevard Het Rietveld is een cluster voor perifere detailhandel. Een dergelijk cluster is gericht op goederen die veelal volumineus zijn: goederen voor “in- en om het huis” zoals meubels, doe-het-zelf, woninginrichting, tuin, fiets. Er is sprake van een stedelijk – of stadsdeelverzorgende functie. De branchering is complementair aan binnenstad en wijkwinkelcentra.

Ter bijstelling van de detailhandelsvisie is in februari 2010 de notitie "Perifere en grootschalige detailhandel gemeente Apeldoorn Herijking van beleid" vastgesteld. Deze nota wordt gezien als een kader voor ontwikkelingen op het gebied van perifere en grootschalige detailhandel. In de notitie wordt Het Rietveld (samen met De Voorwaarts) benoemd als een van de twee clusters waarvoor ingezet wordt op de concentratie van perifere detailhandel. Voor de andere, bestaande clusters wordt uitgegaan van het afbouwen van de detailhandelsfunctie.