direct naar inhoud van 1.3 Wijzigingsbevoegdheid
Plan: De Voorwaarts wijziging 1
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.wp1006-vas1

1.3 Wijzigingsbevoegdheid

Op 22 december 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan De Voorwaarts vastgesteld. Vervolgens is dat plan op 5 september 2012 onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan voorziet (ondermeer) in een nieuwe planologische regeling voor de meubelboulevard. In het bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming Detailhandel - Wonen. In hoofdzaak zijn de gronden hiermee bestemd voor, kortgezegd, detailhandel op het gebied van wonen. Daarnaast is horeca toegestaan tot een totaal brutovloeroppervlak van 150 m². Gebouwen zijn in het gehele, aangegeven bouwvlak toegestaan. Verder is een klein gedeelte van het perceel gelegen binnen een veiligheidszone van het zuidelijk gelegen tankstation met LPG.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.wp1006-vas1_0003.png"

Figuur 3: uitsnede plankaart De Voorwaarts

In de genoemde bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen (lid 6.4) waarmee het bruto vloeroppervlak voor horeca gewijzigd kan worden in maximaal 1200 m². Daarvoor gelden een drietal voorwaarden: geen milieuhygiënische belemmeringen, geen verkeerskundige belemmeringen en de realisatie van voldoende parkeergelegenheid.