direct naar inhoud van REGELS
Plan: De Voorwaarts wijziging 1
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.wp1006-vas1

REGELS

inhoudende de wijziging van het bestemmingsplan De Voorwaarts:

  • 1. de oppervlaktemaat in artikel 6, lid 1, onder b. (van bestemmingsplan De Voorwaarts) wordt van 150 m² gewijzigd in 1200 m²;

De wijziging omvat tevens de volgende administratieve bepalingen:

  • 1. begripsbepalingen;
  • 2. anti-dubbeltelregel;
  • 3. overgangs- en slotregels.

De wijziging wordt hierna weergegeven in de vorm van de regels van het bestemmingsplan De Voorwaarts zoals die na wijziging gelden en voorzover het de bestemming Detailhandel - Wonen betreft.

De onderdelen die door dit wijzigingsplan worden gewijzigd zijn daarbij cursief weergegeven.