direct naar inhoud van 2.2 Toelichting bouwplannen
Plan: Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1013-ont1

2.2 Toelichting bouwplannen

De bouwplannen van de stichting Haidakhandi Samaj bestaan uit een zevental onderdelen. Voor zes van deze onderdelen is een aanvraag bouwvergunning ingediend voor de inwerkingtreding van de Wabo. Derhalve kan voor deze onderdelen een Projectbesluit worden genomen.

In onderstaande tekst worden de bouwplannen toegelicht. Daarnaast wordt aangegeven of deze onderdeel uitmaken van het projectbesluit.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.pb1013-ont1_0001.png"

Afbeelding 1.1 Plandelen aangegeven op plattegrond

Onderdelen projectbesluit:

Plandeel A: Nieuwe tempel annex Kirtan hal

Het plandeel A bestaat uit twee delen die met elkaar in verbinding staan, namelijk een tempel voor het uitvoeren van erediensten en een zogenaamde kirtan hal, dat wil zeggen een grote ruimte waar mantra's worden gezongen en waar enkele malen per jaar ook een concert wordt gegeven van Indiase religieuze muziek.

Hoewel de tempel en kirtan hal twee verschillende functies hebben, horen ze toch bij elkaar en vormen één geheel. Zij staan echter los van het bestaande hoofdgebouw met o.m. de gastenverblijven. De positionering van dit nieuwe gebouw is voor een belangrijk deel op de cirkelvormige tuin die thans voor het hoofdgebouw is aangelegd. Deze cirkel heeft een diameter van plm. 18 meter.

Het is de bedoeling de kirtan hal te funderen op een betonnen kelder die dienst gaat doen als opslagruimte. De kelder heeft buitenwerkse afmetingen van 9,5 x 9,5 m². Teneinde de Ashram zoveel mogelijk in z'n eigen behoeften te laten voorzien is het de bedoeling om het gebouw te verwarmen door middel van een aardwarmte installatie.


Plandeel B: Multifunctionele groepsruimte

De bestaande tempel wordt heringericht als multi functionele ruimte, geschikt voor bijvoorbeeld yoga groepen van 20 - 25 deelnemers. Ook kunnen desgewenst maatschappelijke en/of culturele activiteiten worden georganiseerd voor en door de lokale bevolking van Loenen.

Wanneer de nieuwe tempel gereed is zullen slechts enkele relatief kleine verbouwingen van de bestaande tempel behoeven te worden uitgevoerd om deze geschikt te maken voor het faciliteren van groepsactiviteiten


Plandeel D. Extra kamers in het bestaande gebouw

De bestaande groepsruimte, annex kamers aan het einde van de noordvleugel van het hoofdgebouw zal worden uitgebreid en geheel worden ingericht voor extra overnachtingsmogelijkheden: kamers en slaapzaal. Dit betreft uitsluitend interne aanpassingen aan het gebouw.


Plandeel E: Ayurvedische behandelruimte

In een stacaravan wil men zogenaamde panchakarma behandelruimten inrichten volgens de traditionele Indiase Ayurveda principes.


Plandeel F: Meditatiehuisjes

In de noordelijke bosrand wil men de mogelijkheid bieden dat mensen die in alle rust voor een wat langere periode in stilte willen mediteren, los van het 'gedrang' van groepen en/of andere bezoekers in het de ashram-gebouw, in een apart meditatiehuisje hun spirituele oefeningen kunnen doen. Daarvoor zijn twee varianten ontwikkeld, prototype A en prototype B. Beide typen bestaan uit zeer eenvoudige, houten vierkante blokhutten, met afmetingen van respectievelijk 4 x 4 meter en 5,5 x 5,5 meter en een hoogte van maximaal 4 meter.


Plandeel G: Babaji Kutir

Een kamer voor de Leermeester, Babaji, die bestemd is om bepaalde ceremonies, ter ere van Hem, te kunnen uitvoeren. Ook deze kamer is een eenvoudig uitgevoerd houten huisje, met vergelijkbare afmetingen als de meditatiehuisjes.

Geen onderdeel projectbesluit

Plandeel C: Accommodatie voor twee hobbykoeien

Naast de hoofdingang langs de bosrand, nabij het weiland, is een stal met toebehoren gesitueerd voor het houden van twee hobbykoeien. Men wil zoveel mogelijk selfsupporting zijn, en daartoe is al een uitgebreide moestuin aangelegd. Het besproeien van de tuin in de zomer vindt plaats door middel van de eigen waterpomp. In die filosofie past ook dat de benodigde melk zo veel mogelijk van eigen koeien kan worden betrokken.

Als aangegeven maakt dit onderdeel geen deel uit van het projectbesluit. Hier kan derhalve in dit kader niet op gereageerd worden.