direct naar inhoud van 2.1 Toelichting Ashram
Plan: Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1013-ont1

2.1 Toelichting Ashram

De ashram Sada Shiva Dham ("De plaats van de heilige Shiva") is gelegen aan de Vrijenbergweg 60 en 62 te Loenen. Dit spiritueel centrum is in december 1991 gesticht door volgelingen van de Indiase heilige Babaji. Op het landgoed van circa 7 hectare zijn binnen het bestemmingsvlak "Maatschappelijke Doeleinden" een ontvangstgebouw en enkele bijgebouwen gerealiseerd, waarmee de basisfuncties van de ashram worden ondersteund. De ashram wil voor een ieder de mogelijkheid bieden om de band met God of het goddelijke te verkennen of te verstevigen. De stichting Haidakhandi Samaj maakt deel uit van een internationaal netwerk. De voornaamste centra zijn gevestigd in India, de Verenigde Staten, Duitsland, Italië en Zwitserland. De afgelopen jaren zijn er nieuwe centra opgericht in Estland en Polen.

In Nederland is een ashram een vrij onbekend fenomeen. Het middeleeuwse klooster komt nog het dichtst in de buurt. Daar kan men bidden, zingen of mediteren; verblijf voor korte of langere tijd is mogelijk en licht ambachtelijk werk of tuinieren ter ere van God behoort tot de mogelijkheden.

Hoewel de stichting zich in de eerste jaren van haar bestaan zich vooral toespitste op de ceremonies in de tempel, is de laatste jaren sprake een toename van het aantal groepen, die gebruik maken van de faciliteiten. De stichting beschikt daarvoor over een ontvangstruimte waarin groepen van maximaal 10 personen kunnen worden ontvangen. Dit is voor de meeste groepen te klein. Doordat meer groepen de weg naar de ashram weten te vinden, maar ook ieder hun eigen activiteiten meebrengen, is duidelijk geworden dat de combinatie van tempel- en ontvangstruimte in het bestaande hoofdgebouw niet optimaal is. De tempel hoort bovendien volgens de Indiase traditie los te staan van de ontvangstruimten.

Verder komen er in toenemende mate yogi’s naar het centrum, die behoefte hebben aan meer privacy dan in het bestaande gebouw geboden kan worden. Ook streeft de stichting ernaar om zoveel mogelijk self-supporting te zijn. Hiertoe behoren een moestuin, waar veel van onze groente vandaan komt, en het oppompen van het eigen grondwater op voor het besproeien van tuin en gazon. Op termijn bestaat de behoefte om enkele hobby-koeien te gaan houden om het selfsupporting aspect verder te versterken.