direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
Plan: Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1013-ont1

1.1 Inleiding

Bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid is vastgesteld door de gemeenteraad op 26 april 2001 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 4 december 2001. Dit projectbesluit betreft de uitbreiding van de ashram Sada Shiva Dham op het perceel Vrijenbergweg 60 en 62 te Loenen, vestigingsplaats van de stichting Haidakhandi Samaj.

Naast dit projectbesluit wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen, zijn voor de realisatie van een schuur op hetzelfde perceel, daarnaast wordt op het perceel Beekbergerweg 36 te Loenen een dependance mogelijk gemaakt.

Voorliggende procedure projectbesluit wordt ingezet om op korte termijn te komen tot een bouwvergunning voor het merendeel van de te realiseren bouwwerken. Daarnaast maakt de te realiseren groenstructuur rond het perceel eveneens deel uit van het projectbesluit, zodat de belangen van de Ecologische Hoofdstructuur ook in dit plan gewaarborgd zijn.