direct naar inhoud van 3.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Spelderholt Beekbergen woningbouw
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1012-vas1

3.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Landgoed Riant is een ontwikkeling op het terrein van het voormalige pluimvee-instituut op de locatie Spelderholt te Beekbergen. Het totaalproject betreft de verplaatsing van manege Riant (Riant Equestrian Centre) van de bestaande locatie Bruggelerweg te Beekbergen (perceel I4401), naar de nieuwe locatie Spelderholt te Beekbergen (perceel F5587).

Naast de verplaatsing van de manege bevat het project ook een woningbouwprogramma, bestaande uit een landhuis met 20 appartementen en 11 villa's. Op de huidige manegelocatie worden vier kavels uitgegeven en twee bestaande woningen worden gesloopt. De beoogde woningen op het bestaande manegeterrein, alsmede de verplaatsing van de manege, vallen buiten het onderhavige projectbesluit. Deze ontwikkelingen zullen via het reeds door de raad vastgestelde bestemmingsplan Spelderholt-Riant (9 juli 2009) worden mogelijk gemaakt door de raad van de gemeente Apeldoorn vastgestelde bestemmingsplan Spelderholt-Riant.

Voor wat betreft de financiƫle uitvoerbaarheid van het project merkt de gemeente op, dat dit project onderdeel uitmaakt van een tussen de gemeente en de ontwikkelaar, gesloten anterieure overeenkomst waarbij is overeengekomen, dat naast de verplaatsing van de manege ook de bouw van woningen wordt mogelijk gemaakt. Hierbij is afgesproken dat de ontwikkelaar voor haar rekening en risico de grondexploitatie voert, alsook de verwerving van gronden van derden voor haar rekening neemt. Tevens zijn afspraken gemaakt over de plankosten, waaronder planschade. Uitgegaan wordt van een sluitende grondexploitatie. Een exploitatieplan hoeft op grond van het vorenstaande niet te worden vastgesteld.