direct naar inhoud van 2.2 Het plan
Plan: Spelderholt Beekbergen woningbouw
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1012-vas1

2.2 Het plan

Totstandkoming

Bij het opstellen van het plan is uitgegaan van de volgende punten.

De locatie zelf is het belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerp. De ligging als een enclave in de rand van de Veluwe tussen de eiken(hakhout) bossen van het Gelders Landschap, maakt het tot een bijzonder plan. Het grote hoogteverschil van 60+ NAP net boven Spelderholt tot 30+ NAP op de enken is kenmerkend, zeker omdat dit hoogteverschil zich over een geringe afstand voordoet.

Het landschap ter plekke kent een karakteristieke opbouw, dwars op de hoogtelijnen. Op de hoogste plek tegen de dichtbeboste Veluwe ligt het Landgoed Spelderholt. Iets lager in de omgeving daarvan liggen de bijzondere, landschappelijk waardevolle enken. Weer wat lager ontwikkelt zich de lintbebouwing, waarna de bronnen van de sprengen te vinden zijn.

De locatie is enerzijds naar binnengekeerd en heeft een duidelijk besloten karakter, anderzijds heeft de locatie door de landschappelijke opbouw een duidelijke relatie met de omgeving. Het contrast tussen openheid van de enken en de geslotenheid van de Veluwe dient zo mogelijk versterkt te worden. De open ruimtes in de Veluwerand versterken de belevingswaarde van de besloten Veluwe.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.pb1012-vas1_0003.png"

Situatietekening appartementengebouw, 11 villa's en één vervangende woning

Bij het ontwerpen is uitgegaan van de door Springer aangelegde oorspronkelijke tuinen. De oprijlaan moet als bindend element tussen de enk en het landgoed dienen. Het karakteristiek patroon van wandelpaden dient behouden en hersteld te worden. De historische beplanting met veel exoten moet zo mogelijk terugkeren.

De potenties van de locaties moeten zichtbaar worden gemaakt door middel van het streven naar openheid. Helderheid en contrast tussen het "oude" en "nieuwe" landgoed versterkt de cultuurhistorische betekenis van de locatie. Door openheid wordt het hoogteverschil zichtbaar en beleefbaar. De openheid plaatst de bouwvolumes in de juiste verhouding tot het landschap. De openheid zorgt voor een vanzelfsprekende overgang van enk naar Veluwe.

De oorspronkelijke "Springer"laan is het bindende element tussen de enk en het nieuwe en oude landgoed. De openheid van de nieuwe locatie versterkt deze verbindende functie. De duidelijke overgang tussen de nieuwe locatie en de enk blijft behouden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.pb1012-vas1_0004.png"

Aanzicht Voorgevel appartementengebouw

De zichtlijnen door "smalle vensters" verbinden de enclave van het oorspronkelijke landgoed met de enken. Het contrast tussen het oude landgoed Spelderholt en het nieuwe landgoed wordt versterkt door de meer natuurlijke inrichting. De natuurlijke inrichting van het open gebied (ruig grasland) zorgt voor verschillen in vegetaties van de wat hogere en droge delen en de lagere en natte delen. Dit accentueert de natuurlijke hoogteverschillen.

De zichtlijnen door "smalle vensters" verbinden de enclave van het oorspronkelijke landgoed met de enken. Het contrast tussen het oude landgoed Spelderholt en het nieuwe landgoed wordt versterkt door de meer natuurlijke inrichting. De natuurlijke inrichting van het open gebied (ruig grasland) zorgt voor verschillen in vegetaties van de wat hogere en droge delen en de lagere en natte delen. Dit accentueert de natuurlijke hoogteverschillen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.pb1012-vas1_0005.png"

Aanzicht voorgevel villa (Variant villa 2)