direct naar inhoud van 1.3 Status ruimtelijke onderbouwing
Plan: Spelderholt Beekbergen woningbouw
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1012-vas1

1.3 Status ruimtelijke onderbouwing

De ruimtelijke onderbouwing voor het projectbesluit bestaat uit een toelichting en een projectkaart welke samen met de bouwaanvraag de grondslag vormt voor het te nemen projectbesluit. Tevens zijn in de Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing verschillende onderliggende (onderzoeks)stukken alsook het reeds door de raad op 9 juli 2009 vastgestelde bestemmingsplan Spelderholt-Riant gevoegd. In de ruimtelijke onderbouwing zijn de bestaande situatie, het stedenbouwkundig plan, de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en de uitvoerbaarheid voor het gehele projectgebied beschreven.