direct naar inhoud van 1.2 Wettelijk kader projectbesluit
Plan: Spelderholt Beekbergen woningbouw
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1012-vas1

1.2 Wettelijk kader projectbesluit

Op grond van de invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dienen aanvragen om een vergunning of een projectbesluit die voor 1 oktober 2010 zijn ingediend, te worden afgedaan overeenkomstig het oude recht.

Op grond van artikel 3.10 Wro (oud) kan de gemeente voor de verwezelijking van een project van gemeentelijk belang een projectbesluit nemen. Het besluit dient een goede ruimtelijke onderbouwing van het project te bevatten. Aan het besluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden welke tevens kunnen strekken ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het project.