direct naar inhoud van 1.2 Wettelijk kader projectbesluit
Plan: Korianderplein winkelcentrum De Mheen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1010-vas1

1.2 Wettelijk kader projectbesluit

Op grond van artikel 3.10 Wro kan de gemeente voor de verwezenlijking van een project van gemeentelijk belang een projectbesluit nemen. Het besluit dient een goede ruimtelijke onderbouwing van het project te bevatten. Aan het besluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden welke tevens kunnen strekken ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het project.

Aanvullend is in artikel 3.13 Wro bepaald dat de gemeente binnen een jaar nadat het project besluit onherroepelijk is geworden, een ontwerp voor een bestemmingsplan overeenkomstig het project besluit ter inzage moet leggen. In een aantal gevallen kan deze termijn worden verlengd, zoals in het geval dat de actualiteitstermijn van 10 jaar van het geldende bestemmingsplan bijna is verstreken en een nieuw bestemmingsplan voor dat gebied moet worden vastgesteld. Aan deze bepaling wordt voldaan omdat het ontwerpbestemmingsplan binnenkort ter inzage zal worden gelegd waarna de vaststelling zal plaatsvinden.