direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
Plan: Korianderplein winkelcentrum De Mheen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1010-vas1

1.1 Inleiding

Met de Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum De Mheen is een anterieure overeenkomst gesloten over de uitbreiding van het winkelcentrum De Mheen. Tevens is met de Vereniging van Eigenaren en de leden daarvan een Ruil- en Realisatieovereenkomst gesloten.
Inmiddels zijn er aanvragen om bouwvergunning ingediend door Wittenhagen b.v. en Veron Technico b.v. Deze ruimtelijke onderbouwing voorziet erin om de uitbreiding van de supermarkt, de sloop van 1 winkel (wordt openbaar gebied) en de uitbreiding van twee winkels.
Met ingang van 17 juni 2010 heeft het voorontwerp van bestemmingsplan Korianderplein winkelcentrum De Mheen gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er zijn drie reacties ontvangen. Deze reacties hebben geen betrekking op de uitbreiding van de winkels maar op het parkeren en de inrichting van het openbaar gebied.