direct naar inhoud van 3.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: De Gaete naast 9 stal noord Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1009-vas1

3.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het betreft hier een particulier initiatief. Met de initiatiefnemer is een anterieure grondexploitatieovereenkomst afgesloten. Alle met het projectbesluit samenhangende kosten zijn hierin ondergebracht en komen ten laste van de initiatiefnemer. Het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden is daarmee verzekerd. Het bepalen van het tijdvak of een fasering als bedoeld in artikel 6.13 Wro is niet noodzakelijk. Ookhet stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13 lid 2 Wro is niet nodig. Het vaststellen van een exploitatieplan is dan ook niet nodig.