direct naar inhoud van 3.4 Cultuurhistorie
Plan: De Gaete naast 9 stal noord Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1009-vas1

3.4 Cultuurhistorie

3.4.1 Cultuurhistorische waarden

In het besluitgebied zijn geen bijzondere cultuurhistorische waarden aanwezig.

3.4.2 Archeologische waarden

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart (uit 2006) is aan het besluitgebied een lage archeologische verwachtingswaarde toegekend. Archeologisch onderzoek is dan niet noodzakelijk.