direct naar inhoud van 2 BESCHRIJVING INITIATIEF
Plan: De Gaete naast 9 stal noord Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1009-vas1

2 BESCHRIJVING INITIATIEF

Dit hoofdstuk beschrijft het initiatief. De meest noordelijke stal van het bedrijf wordt verlengd en direct ten noorden daarvan wordt een nieuwe, bredere stal gerealiseerd. Hoewel deze onderbouwing in wezen alleen gaat over het deel van de uitbreidingen dat op Apeldoorns grondgebied gaat plaats vinden, wordt in dit hoofdstuk de totale situatie beschreven om zo een compleet beeld te kunnen schetsen.