direct naar inhoud van 1.4 Status ruimtelijke onderbouwing
Plan: De Gaete naast 9 stal noord Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1009-vas1

1.4 Status ruimtelijke onderbouwing

De algemene ruimtelijke onderbouwing voor het projectbesluit bestaat uit het ontwerp van bestemmingsplan Landbouw Ontwikkelingsgebied Beemte Vaassen, dat is opgenomen in de Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing. Hierin zijn de bestaande situatie, de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en de uitvoerbaarheid voor het gehele bestemmingsplangebied beschreven. In deze specifieke ruimtelijke onderbouwing wordt deze waar nodig aangevuld met de concreet voor onderhavige ontwikkeling relevante aspecten.

Omdat twee afzonderlijke bouwaanvragen zijn ingediend dient ook sprake te zijn van twee projectbesluiten met feitelijk elk een eigen onderbouwing. Deze onderbouwing is daarom uitsluitend van toepassing op de nieuwe stal, voorzover die in de gemeente Apeldoorn komt te staan. Evenwel wordt in deze ruimtelijke onderbouwing de totale situatie voor het perceel aan De Gaete beschreven. In de bij deze ruimtelijke onderbouwing behorende verbeelding (nummer: NL.IMRO.0200.pb1009-vas1) is het besluitgebied weergegeven. Afgezien van deze alinea, de titel en het nummer van het besluitgebied, wijkt deze onderbouwing inhoudelijk niet af van de onderbouwing voor de uitbreiding van de bestaande stal.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.pb1009-vas1_0001.jpg"

Figuur 1: ligging in omgeving

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.pb1009-vas1_0002.jpg"

Figuur 2: Luchtfoto van omgeving besluitgebied

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.pb1009-vas1_0003.png"

Figuur 3: Uitsnede plankaart ontwerpbestemmingsplan Landbouw Ontwikkelingsgebied Beemte Vaassen, Apeldoorns deel