direct naar inhoud van 1.3 Wettelijk kader projectbesluit
Plan: De Gaete naast 9 stal noord Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1009-vas1

1.3 Wettelijk kader projectbesluit

Op grond van artikel 3.10 Wro (zoals die gold op het moment dat de bouwvergunning werd aangevraagd; 29 september 2010) kan de gemeente voor de verwezelijking van een project van gemeentelijk belang een projectbesluit nemen. Het besluit dient een goede ruimtelijke onderbouwing van het project te bevatten. Aan het besluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden welke tevens kunnen strekken ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het project.