direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
Plan: De Gaete naast 9 stal noord Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1009-vas1

1.1 Inleiding

Deze ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op een ongenummerd perceel aan De Gaete in Beemte Broekland. Kadastraal is dat perceel bekend als gemeente Apeldoorn, sectie E, nummer 3936. Dit perceel hoort bij het agrarische bedrijf dat op het aangrenzende perceel is gevestigd, aan de Gatherweg 28 in Vaasen, dus buiten de gemeente Apeldoorn. Dat bedrijf betreft een melkvee- annex vleeskuikenouderdierenhouderij. Het bedrijf heeft het voornemen om een van de aanwezige stallen uit te breiden en daarnaast om een nieuwe stal te realiseren. Beide zijn deels op het grondgebied van de gemeente Apeldoorn gepland.

Voor het perceel aan De Gaete geldt het bestemmingsplan Broekland-Woudhuis. Dat plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 maart 1983 (besluitnummer 56.084) en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 29 juni 1984 (besluitnummer RO1941/5-ROV/G5211). Het perceel heeft daarin de bestemming Agrarisch gebied. Daarmee zijn deze gronden bestemd voor agrarische activiteiten. Op het perceel rust geen bouwvlak, zodat het oprichten van gebouwen hier niet mogelijk is. Daarom kan de beoogde uitbreiding nu niet worden gerealiseerd. Daartoe is een herziening van het bestemmingsplan en/of het nemen van een projectbesluit nodig.