direct naar inhoud van 2 BESCHRIJVING/UITVOERBAARHEID INITIATIEF
Plan: Winkelcentrum Eglantier middenblok
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1007-vas1

2 BESCHRIJVING/UITVOERBAARHEID INITIATIEF

Voorliggende procedure projectbesluit betreft het gedeelte middenblok van het project rond de herontwikkeling en revitalisatie Eglantier. Hoewel dit projectgedeelte als eerste ter hand genomen wordt, maakt het een wezenlijk onderdeel uit van de totale revitalisatie en herontwikkeling. Daarom wordt voor de beschrijving en uitvoerbaarheid van dit plandeel kortheidshalve verwezen naar het ontwerp bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier, dat als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing is gevoegd.