direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
Plan: Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1005-vas1

1.1 Inleiding

Het bedrijventerrein Stadhoudersmolen wordt uitgebreid met circa 15 hectare. Aan de hand van de opgestelde verkavelingstekening is de uitgifte van het bedrijventerrein in volle gang.

Op de uit te geven kavels genummerd 9 - 10 - 17 wenst Wassink Bestratingsmaterialen en Natuursteen zich te vestigen. Het bedrijf is al flink wat jaren gevestigd aan de Vlijtseweg 96. Het bedrijf verkoopt de genoemde materialen aan particulieren en tussenhandel. Het bedrijfsperceel aan de Vlijtseweg bevat een grote bedrijfshal en een buitenruime die wordt gebruikt als showterrein voor- en opslag van pallets bestratingsmaterialen. De huidige locatie wordt gehuurd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.pb1005-vas1_0001.jpg"

De uitbreiding van het bedrijventerrein Stadhoudersmolen biedt mogelijkheden voor het bedrijf Wassink om te verplaatsen naar een eigen aan te kopen terrein en die ruimte te vinden die nodig is voor een goede bedrijfsvoering. Het bedrijf kent twee bedrijfsonderdelen en richt zich op zowel de verkoop van buitenmaterialen als de verkoop van tegels en natuursteen voor in huis.

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan Noordoostpoort dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 16 februari 2006 en is goedgekeurd door gedupteerde staten van Gelderland op 19 september 2006. Het geldende bestemmingsplan verzet zich echter tegen vestiging, omdat verkoop aan particulieren niet is toestaan. De bestemmingsplanherziening 'Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17' moet dit mogelijk maken.

Per brief van 10 februari 2010 verzoeken Bestratingsmaterialen en Natuursteenhandel Wassink Indoor en Wassink Outdoor om ten behoeve van de aanvraag om bouwvergunning voor de nieuwe locatie om toepassing van de projectprocedure ex artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening.