direct naar inhoud van Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing
Plan: Laan van Zonnehoeve nabij Hazenleger 12
Status: vastgesteld
Plantype: omgevingsvergunning
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.ov1063-vas1

Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing

Bijlage 3 Procedureschema

Ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage d.d.
 
14-03-2019 - 24-04-2019  
Omgevingsvergunning verleend d.d.
 
13-05-2019  
Terinzagelegging verleende omgevingsvergunning d.d.
 
16-05-2019 - 26-06-2019