direct naar inhoud van 4.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1020-vas1

4.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan betreft een particulier initiatief. De kosten van de planrealisatie en de plankosten c.q. procedurekosten zijn voor rekening van de verzoeker, zodat er voor de gemeente geen kosten aan zijn verbonden.

Het betreft een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Met het afsluiten van een anterieure overeenkomst voor vaststelling zijn de te verhalen kosten echter anderszins verzekerd zodat er geen verplichting is tot het opstellen van een exploitatieplan.