direct naar inhoud van 2.2 De ontwikkeling
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1020-vas1

2.2 De ontwikkeling

Het plan voorziet in de sloop van het flatgebouw en de nieuwbouw van 14 grondgebonden woningen. Gelijkertijd wordt een deel van de openbare ruimte heringericht.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1020-vas1_0005.jpg"

De 14 woningen in de Paulus Potterlaan komen langs de Laan van Spitsbergen en in het verlengde van het nieuwe winkelcentrum in Orden. Deze worden samen als één architectonisch gebaar gezien. De zuidwesthoek van het winkelcentrum krijgt een verbijzondering, gericht op de Laan van Spitsbergen. Deze verbijzondering wordt als het ware beantwoord in het eerste bouwblok (blok A) door de toevoeging van de erkers in het dak. De erkers in het lage middenblok zetten de hoogte van de gootlijn op de 2e laag door naar het meest zuidelijke blok, dat weer 2 lagen hoog is. Op die manier wordt ondanks het lage middenblok recht gedaan aan de maat en schaal van de Laan van Spitsbergen


De architectuur van zowel de woningen als het winkelcentrum kenmerken zich door de stijlelementen ontleend aan de Haagse School: baksteen in verschillende patronen, horizontale banden, overstekken en een industriëel karakter. De ingetogenheid van de architectuur versterkt deze expressie.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1020-vas1_0006.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1020-vas1_0007.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1020-vas1_0008.jpg"


Visie architectuur

Het architectuurbeeld van de woningen is evenals het winkelcentrum gebaseerd op het oude industriële karakter van het gebied. In het beeldkwaliteitsplan voor het nabijgelegen winkelcentrum wordt ook verwezen naar het industriële verleden, letterlijk vanwege de industrie ter plaatse, overdrachtelijk, vanwege de industriële bouwwijze.


De wasserij was een bakstenen gebouw. Op de oude zwart-wit foto's is moeilijk te zien welke kleur baksteen overwegend is gebruikt, maar er bestaat een vermoeden dat dit vooral geel is geweest. Mogelijk heeft dit te maken met de leemlagen die in het gebied voorkomen. Een ander element dat in de historie van Orden voorkomt is ijzererts en dat kan aanleiding zijn voor rode kleuraccenten.


De architectuur van zowel de woningen als het winkelcentrum kenmerken zich door de stijlelementen ontleend aan de Haagse School: baksteen in verschillende patronen, horizontale banden, overstekken en een industriëel karakter. De ingetogenheid van de architectuur versterkt deze expressie.

De herinrichting van de openbare ruimte voorziet ondermeer in de aanleg van parkeerplaatsen. Het aantal is ovvereenkomstig de gemeentelijke parkeernorm.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1020-vas1_0009.jpg"