direct naar inhoud van 2.1 Bestaande situatie
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1020-vas1

2.1 Bestaande situatie

Orden is ontstaan als buurtschap Brink's Orden op de oostelijke flank van de Veluwe-stuwwal. De kern van de nederzetting lag een paar honderd meter oostelijk van het onderhavige plangebied bij de aansluiting van de Frans van Mierisstraat op de Zanderijweg.

Op het herengoed De Pas (ook de Hoogenhof genoemd) werd in 1623 een papiermolen gebouwd. Deze molen op het herengoed werd gevoed door de Orderbeek, dat was een beek die werd gegraven (een spreng) om met het kwelwater van de Veluwe watermolens aan te drijven. De papiermolen is in 1877 gecombineerd met een wasserij en blekerij, waarna rond 1900 de molen is omgebouwd tot 'Stoomwasscherij de Ordermolen'. Vanaf 1930 werd deze wasserij verder gemoderniseerd en sterk uitgebreid tot een echte fabriek door Berend en later Chris Cornelis Meijer.

Op een foto uit 1948 is te zien hoe leeg het gebied nog was, maar ook dat de wasserij een belangrijk complex vormde. De architectuur van de bedrijfshallen was deels gebaseerd op boerderijbouw en deels op industriële bouw.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1020-vas1_0003.jpg"

Rond 1980 ging deze fabriek 'Caretex' tenslotte over aan Lode Meijer als volgende generatie op deze plek. Met de bouw van de wijk Orden A in de jaren '60 van de 20ste eeuw werd in de nabijheid van de wasserij een nieuwe wijk gecreëerd, met een nieuw wijkwinkelcentrum aan de tegenoverliggende zijde van de Laan van Orden.

De komst van de spoorlijnen, de uitbreidingsplannen en uiteindelijk de grootschalige woningbouw bepalen het huidige beeld van de wijk Orden. Hoewel de planvorming al begon in het begin van de twintigste eeuw, duurde het tot de jaren zestig van die eeuw, voordat er daadwerkelijk werd gebouwd.

Kenmerkend is, ondanks de diversiteit aan stijlen, de aandacht voor industriëel bouwen met daarin verwerkt elementen van traditie. Repeterende elementen, geprefabiceerde onderdelen en traditio.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1020-vas1_0004.jpg"

De projectlocatie maakt deel uit van Orden. Momenteel is een flatgebouw aanwezig van drie bouwlagen met kap. De locatie ligt aan de rand van de wijk en grenst aan de Laan van Spitsbergen (Ring). Tussen het flatgebouw en de Ring ligt de woonstraat Paulus Potterlaan en een brede groenstrook. Het gebouw maakt deel uit van een bouwblok dat voor het overige bestaat uit grondgebonden woningen. Aan de noordzijde wordt een nieuw winkelcentrum voor Orden gerealiseerd.