direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1020-vas1

1.1 Inleiding

Voor het gebied waar het winkelcentrum Ordenplein en overige wijkvoorzieningen , zoals Orca, zijn gevestigd wordt momenteel één integraal project uitgevoertd: een nieuw, vitaal 'hart voor Orden'. Het project voorziet in de realisatie van één samenhangende (her)ontwikkeling van het centrumgebied. Het 'Hart van Orden' staat voor het slim combineren van maatschappelijke, medische en commerciële functies geconcentreerd in één samenhangend centrumgebied. Doel is om met de economische en ruimtelijke vernieuwing bij te dragen aan een sterkere sociale samenhang binnen de wijk Orden. Het centrumgebied als het concentratiepunt van sociale en maatschappelijke activiteiten in de buurt. Onderdeel van het project betreft (vervangende) woningbouw op nabijgelegen locaties. Uitvoering van dit project is mogelijk op basis van het bestemmingsplan Winkelcentrum Orden e.o..

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1020-vas1_0001.jpg"

Voornemen bestaat om, direct aansluitend op het nieuwe centrumgebied, een plan te realiseren dat uitgaat van de sloop van het flatgebouw Paulus Potterlaan 9-79 en de nieuwbouw ter plaatse van veertien grondgebonden woningen. bestaat het voornemen

Deze locatie maakt deel uit van het plan Bestemmingsplan Brinkhorst en Orden (vastgesteld door de gemeenteraad op 16 februari 2004). De geldende bestemming Woondoeleinden-gestapeld laat nieuwbouw van grondgebonden woningen niet toe.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1020-vas1_0002.jpg"