direct naar inhoud van 4.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1019-vas1

4.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

De aan de orde zijnde procedure voorziet in een beperkte afwijking van de gebruiksregels behorende bij de ter plaatse geldende bestemming. Deze afwijking heeft geen negatief effect op de financieel-economische uitvoerbaarheid. Gelet op de bepalingen in de Wro en Bro is er geen verplichting tot het opstellen van een exploitatieplan.