direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 BESCHRIJVING LOCATIE EN INITIATIEF
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1019-vas1

Hoofdstuk 3 BESCHRIJVING LOCATIE EN INITIATIEF

De locatie ligt in stadsdeel West. De standplaats is geprojecteerd op de buurtontsluitingsweg Joost van den Vondellaan, op de T-splitsing met de Bilderdijklaan. Direct ten zuiden van de locatie is het grootschalige complex van de Belastingdienst gevestigd. In de directe omgeving liggen een drietal middelbare scholen. Direct ten noorden van de locatie is een woonwijk gesitueerd met overwegend eengezinshuizen.

Voor deze locatie is op 14 september 2011 een vergunning verleend aan eenmanszaak Manfriet voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen voor de verkoop van patat, snacks en fris op woensdag en donderdag van 11:00 uur tot 17:00 uur. Deze vergunning is op 13 september 2012 vervallen.

Op 11 oktober 2012 is een nieuwe standplaatsvergunning verleend aan dezelfde eigenaar van de verkoopwagen. Deze vergunning is voor onbepaalde tijd. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die toezien op de openbare orde en veiligheid rondom de locatie. Onder andere is geregeld dat het verkeer niet mag worden belemmerd, dat geen afval in de straatkolken mag worden gedeponeerd en dat de verkoopwagen niet eerder dan 07:00 mag worden geplaatst en voor 21:00 dient te worden verwijderd. De standplaats heeft een afmeting van 8 m2.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1019-vas1_0004.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1019-vas1_0005.jpg"