direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1019-vas1

1.1 Inleiding

Op 11 oktober 2012 is aan eenmanszaak Manfriet een vergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen voor de verkoop van patat, snacks en fris aan de Joost van den Vondellaan. Tegen deze standplaatsvergunning is beroep ingesteld bij de rechtbank te Zutphen. Aan de orde is gekomen dat het gebruik van de locatie als standplaats niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om de strijdigheid op te heffen, is op 23 oktober 2012 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld om de vergunning te kunnen verlenen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1019-vas1_0001.jpg"