direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1018-vas1

1.1 Inleiding

Dit gebied, waar in het verleden de 'Stoomwasscherij de Ordermolen' en de fabriek 'Caretex' was gevestigd, ligt al enkele jaren braak. Een deel van de bebouwing is nog aanwezig. Het betreft de Laan van Orden 318. De locatie wordt begrensd door de Laan van Spitsbergen, Morinistraat en de percelen van het wijkcentrum Orca, het +Punt en de basisschool Spitsbergen en het perceel Laan van Orden 320. De omgeving kent dan ook menging van diverse functies.

De locatie maakt deel uit van het bestemmingsplan Brinkhorst en Orden en heeft daarin de bestemmingen Bedrijfsdoeleinden (waaronder een wasserij en strijkinrichting), Maatschappelijke doeleinden en Verblijfsgebied. Onder Maatschappelijke doeleinden vallen functies als onderwijsdoeleinden, opvoeding, religie, verenigingsleven, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg en cultuur.


Het aan de orde zijnde project omvat de bouw van 28 woningen met bijbehorende voorzieningen op een locatie in bestaand stedelijk gebied. Dit project maakt deel uit van het Stedenbouwkundig plan Een Hart voor Orden, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 22 december 2011. Het geldende bestemmingsplan Brinkhorst en Orden laat realisatie van het project niet toe.