direct naar inhoud van 4.4 Archeologie
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1017-vas1

4.4 Archeologie

Het plangebied is gelegen in een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde. Concreet betekent dit dat archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd bij ingrepen in de bodem met een minimale oppervlakte van 1000 m2 en een diepte van 0,50 m. Daarvan is in dit geval geen sprake. Voor een uitsnede van de archeologische beleidskaart wordt verwezen naar afbeelding 6.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1017-vas1_0007.png"

Afbeelding 6: uitsnede archeologische verwachtingenkaart (met in groen het gebied met een lage verwachtingswaarde.)