direct naar inhoud van 4.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1016-vas1

4.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

De aan de orde zijnde procedure voorziet in een beperkte afwijking van de bouwregels behorende bij de ter plaatse geldende woonbestemming. Deze afwijking heeft geen negatief effect op de financieel-economische uitvoerbaarheid. Gelet op de bepalingen in de Wro is er in dit geval geen verplichting tot het opstellen van een exploitatieplan.