direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1016-vas1

1.1 Inleiding

Bestemmingsplan Osseveld-Woudhuis is vastgesteld door de gemeenteraad op 29 mei 2008. Deze ruimtelijke onderbouwing betreft perceel Veenhuizerweg, naast nummer 90a (kad. nr. APD01M8809, ged.) te Apeldoorn.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1016-vas1_0001.jpg"

Op 30 maart 2012 is een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor de bouw van een woning op genoemd perceel. Bij toetsing van de aanvraag aan het bestemmingsplan is geconstateerd dat het perceel een woonbestemming kent maar het bouwplan in strijd is met twee bouwregels. De woning is deels gesitueerd buiten het op de bestemmingsplankaart opgenomen bouwvlak en de afstand van de woning tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minder dan de vereiste 2,5 meter.