direct naar inhoud van 4.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1015-vas1

4.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

De dekking van de aanleg van de Grift is geregeld door provinciale subsidies en een verdeling van de overige kosten van 32% door het Waterschap en van 68% door de gemeente (dekking door bijdragen uit het rioolfonds en uit de algemene middelen). Daarmee is sprake van een sluitende dekking en kan het plan worden uitgevoerd.

Een exploitatieplan behoeft niet te worden vastgesteld.