direct naar inhoud van 4.2 Watertoets
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1015-vas1

4.2 Watertoets

De watertoetsprocedure is erop gericht om de betrokken waterpartners vooraf te betrekken en mee af te stemmen. De aanleg van de Grift in het plangebied is een gezamenlijke opgave van zowel gemeente als waterschap. In het ontwerpproces zijn alle waterhuishoudkundige zaken uitvoerig aan bod gekomen. Hiermee is invulling gegeven aan het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.