direct naar inhoud van 3.1 Bestaande en nieuwe situatie
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1015-vas1

3.1 Bestaande en nieuwe situatie

De Grift is de verzamelbeek van de meeste beeklopen ten zuidwesten van de stad. In de huidige situatie wordt slechts een gedeelte van het water van deze beken via een pompinstallatie aan de Waterloseweg (zie afbeelding) verpompt naar de Hofstraat. Het resterende water wordt nog afgevoerd via een zuidelijke beekleiding naar het kanaal. Hier wordt het gemengd met water met andere kenmerken en kwaliteiten. Met de realisatie van dit deel van het traject wordt een belangrijke barrière verwijderd voor de vrije afvoer van het beekwater en de vispasseerbaarheid. In de nieuwe situatie kan het water onder vrij verval stromen door de stad en kunnen de verschillende beken eenvoudig stuk voor stuk worden aangesloten. De zuidelijke beekleiding blijft wel aangesloten op het systeem, hierdoor kunnen mogelijke grote pieken in het beeksysteem makkelijker worden opgevangen.

Het deeltraject dat nu aan de orde is, heeft vooral een water transporterend karakter. Daarnaast is het beekprofiel geschikt voor waterberging. Er is ruimte voor afgekoppeld regenwater en overtollig grondwater. Dit deelgebied is een de schakels die het water richting Epe transporteert waar het water benut kan worden t.b.v drinkwaterwinning.

Het trace van de beek vanaf de Waterloseweg naar de bestaande beekloop bij de spoorlijn ligt nog niet vast. De exacte ligging is namelijk afhankelijk van de nog te realiseren kantoorfuncties op deze plek. Door een kleine tijdelijke aansluiting, wordt het nieuw te realiseren traject van de Grift aangesloten op de tijdelijke Griftloop die nu al aanwezig is ten zuiden van de pomphut (zie afbeelding).

De beek komt in een parkachtige setting te liggen. Ten westen van de beekloop bij de Groenewoudsweg is woningbouw gepland. De beek en beekzone zal hier een positieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. De beek komt vrij in een graszone te liggen: zonder beschoeiing maar wel met een leembodem om het wegzakken van water te voorkomen. De Grift komt hier met de beekbodem op een diepte van ca 80cm onder maaiveld te liggen, de beekloop zelf wordt 2m breed. De beek wordt ruimtelijk aangezet met een boomstructuur van onder andere Acacia (Robinia pseudoaccacia) en wintereik. Soorten die ook de verbinding maken met het sortiment in het Brinkpark en elders langs de Grift. Dit ter versterking van het beeld van het beekdal van de Grift.

De Grift kruist de Waterloseweg met een standaard duikerbrug zonder rooster. Dit type is ook al ingezet in de verdere trajecten van de Grift (bijvoorbeeld bij de Laan van Kerschoten). De kruising met de PWA-laan en het aanliggende fietspad wordt vormgegeven door duikerbruggen conform de standaard oplossingen langs de Grift.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1015-vas1_0004.jpg"