direct naar inhoud van 2.2 Structuurplan Stedelijk Gebied
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1015-vas1

2.2 Structuurplan Stedelijk Gebied

In februari 2002 heeft de gemeenteraad het structuurplan voor het stedelijk gebied vastgesteld. In het structuurplan zijn de ambities van de stad voor de langere termijn (tot 2020) geformuleerd.

Het is de ambitie van Apeldoorn in de komende periode verder uit te groeien tot centrumstad binnen de regio Stedendriehoek. Dat werkt naar twee kanten: enerzijds het leveren van een bijdrage aan de opvangfunctie van de stad voor de groei van de regionale bevolking en de regionale werkgelegenheid. Anderzijds meer uitstraling van de stad door meer en betere regionale voorzieningen en attracties.

Het structuurplan gaat uit van het concept van de complete stad. In de complete stad horen naast intensief gebruikte stedelijke ruimte ook openbare ruimte van hoge kwaliteit en speel- en recreatieruimte thuis. Compacte stedelijke toevoegingen zullen vooral in en om het centrum en de stadsdeelcentra een plek krijgen. Daardoor wordt niet alleen het draagvlak voor de voorzieningen aldaar vergroot, maar kan ook elders, bijvoorbeeld in ruimer opgezette woonwijken, ruimte gespaard blijven.

Het groene karakter van Apeldoorn wordt bepaald door de bosgebieden aan en in de stad, het weteringensysteem, de groene wiggen vanuit de stad, waaronder het kanaal en de lanen, de parken en het beken- en sprengensysteem in de stad. Het structuurplan spreekt met verwijzing naar De Groene Mal over dooradering van de stad met blauwe en groene structuren. Het beken- en sprengensysteem krijgt een veel nadrukkelijker plaats in het stadsbeeld. Om dit te bereiken wordt ingezet op herstel van het omvangrijke en unieke systeem in de stad. In het structuurplan wordt aangegeven dat de opgave voor beken en sprengen 30 hectare beslaat en het herstel van het systeem indien mogelijk wordt meegenomen in de ontwikkeling van de verschillende locaties voor wonen en werken. In de binnenstad moet het herstel van de Grift een belangrijke drager zijn voor de kwaliteit van de openbare ruimte.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1015-vas1_0002.png"

structuurplankaart