direct naar inhoud van 2.10 Archeologie
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1013-vas1

2.10 Archeologie

De nota I-cultuur is door de gemeenteraad vastgesteld op 16 februari 2006. Bij de nota hoort een archeologische beleidskaart.

De archeologische beleidskaart doet op perceelsniveau een uitspraak over de trefkans van archeologische resten. De trefkans kent drie gradaties:

  • Hoge trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch onderzoek verplicht. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden.
  • Gemiddelde trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch bureauonderzoek verplicht, afhankelijk van de uitkomsten kan veldonderzoek verplicht worden. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden.
  • Lage trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is een archeologische quick-scan vereist, afhankelijk van de resultaten wordt vervolgonderzoek aanbevolen. Behoud van archeologische waarden wordt aanbevolen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1013-vas1_0003.png"

Figuur 3 archeologische beleidskaart

Het gedeelte van de Laan van Malkenschoten waarop deze onderbouwing betrekking heeft, ligt op gronden die volgens de beleidskaart zijn aangeduid met een middelhoge trefkans.