direct naar inhoud van 2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1013-vas1

2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat het Rijk meer dan eerder over aan gemeenten en provincies. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.