direct naar inhoud van 1.3 Noodzaak en planning
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1013-vas1

1.3 Noodzaak en planning

De aanpassing van de kruispunten op de Laan van Malkenschoten is nodig om de doorstroming van het verkeer in Apeldoorn-Zuid te verbeteren met het oog op de uitbreidingsplannen van een aantal bedrijven op of in de nabijheid van het bedrijventerrein Malkenschoten. De aanpassing van de kruispunten is als resultaatsverplichting vastgelegd in de SamenwerkingsOvereenkomst (SOK) die Centraal beheer Achmea en de gemeente hebben gesloten.

De werkzaamheden voor de aanpassingen van de drie kruispunten beginnen in maart 2012 met de aanpassing van het kruispunt Laan van Malkenschoten – Arnhemseweg. Vervolgens wordt het kruispunt Laan van Malkenschoten – Kayersdijk aangepast en daarna het kruispunt Laan van Malkenschoten – Oude Apeldoornseweg. Alle werkzaamheden moeten voor 1 september 2012 zijn afgerond.

In de SOK is tevens een inspanningsverplichting voor de gemeente opgenomen om ook de beide wegvakken tussen de drie kruispunten te verdubbelen. Behalve de financiële middelen die hiervoor nodig zijn, is het ook noodzakelijk grond van een aantal bedrijven langs de Laan van Malkenschoten te verwerven. Voor het wegvak tussen de Arnhemseweg en de Oude Apeldoornseweg gaat het om één partij, bij het andere wegvak zijn meer partijen betrokken.

In december 2012 is aan de gemeente een EFRO-subsidie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) toegekend en met de betrokken grondeigenaar is inmiddels overeenstemming over de verkoop van een gedeelte van zijn grond bereikt. Hierdoor is het nu ruimtelijk en financieel mogelijk het wegvak tussen de Arnhemseweg en de Oude Apeldoornseweg te verdubbelen.